Όλες οι εργασίες service και ελέγχων
Καλύπτουμε όλους τους τύπους service, ελέγχων και επιδιορθώσεων που μπορεί να χρειαστεί το όχημά σας.
Όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης
Εκτός από υπηρεσίες φανοβαφής αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις μηχανικών και ηλεκτρονικών προβλημάτων, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου.
Όχημα εξυπηρέτησης
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρέχουμε οχήματα εξυπηρέτησης για όσο διάστημα διαρκούν οι εργασίες στο όχημά σας.
Όλοι οι τύποι οχημάτων
Καλύπτουμε όλα τα μοντέλα οχημάτων, για όλες τις εργασίες που θα χρειαστείτε, με γνήσια ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής για να έχετε την καλύτερη ποιότητα service.